TERMENI / POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Revizuire iulie 2020
Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate explică modul în care gestionăm și tratăm datele dvs. personale atunci când (i) vă înregistrați sau vizitați site-ul nostru, www.dosar-despagubire.ro ("Site-ul"), sau (ii) intrați in relație cu noi pentru a utiliza servicii pe care le oferim ("Serviciile") (iii) ne furnizați bunuri sau servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii sau (iv) prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu ocazia furnizării de servicii legale, la instrucțiunile instanței de judecată sau ale unor terți.


1. Scopul acestei Politici

8. Folosirea cookie-urilor

2. Cine suntem si ce facem

9. Terți contractanți si alți operatori

3. Cum sa ne contactați

10. Unde transferăm datele personale

4. Ce date personale colectăm

11. Pentru cât timp păstrăm datele personale

5. Cum folosim datele personale

12. Confidențialitatea si securitatea datelor personale

6. Temeiul legal al prelucrării datelor personale

13. Dreptul de acces și alte drepturi

7. Cu cine împărtășim datele personale

14. Modificări ale politicii de confidențialitate

1. Scopul acestei politici
Această Politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate", „Politica”) explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale. De asemenea, indică drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor dvs. personale.
Această Politică de confidențialitate vă va informa despre natura datelor dvs. personale prelucrate de noi și despre modul în care puteți solicita ștergerea, actualizarea, transferul și / sau furnizarea accesului la acestea.
În cadrul acestei Note de informare folosim termenul "prelucrare" pentru a acoperi toate activitățile care implică datele dvs. personale, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesarea, utilizarea, transferul și eliminarea datelor.
Această Politică de confidențialitate este destinată să vă ajute în luarea deciziilor în cunoștință de cauză atunci când utilizați Site-ul și Serviciile noastre, să înțelegeți modul în care datele dvs. personale pot fi prelucrate de noi ca rezultat al furnizării Serviciilor noastre. Vă rugăm să acordați puțin timp pentru a o citi și înțelege.

2. Cine suntem și ce facem
CABINET AVOCAT „SAVELI ANDREEA MĂDĂLINA”, denumit în continuare și „Cabinetul”, este un cabinet de avocatură care furnizează servicii juridice clienților în conformitate cu legislația relevantă din România și Uniunea Europeană, situat în București, Str. Sibiu, Nr. 6, Bl. E23, Apt. 47, Sector 6, CIF 26008270, reprezentat legal de D-na ANDREEA SAVELI, în calitate de Avocat Coordonator.

3. Cum să ne contactați
Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la privacy@dosar-despagubire.ro.

4. Ce date personale colectăm
Putem colecta date personale de la dvs. în cursul activității noastre, inclusiv prin utilizarea site-ului nostru de către dvs., atunci când ne contactați sau solicitați informații de la noi, când angajați serviciile noastre juridice sau ca urmare a relației dvs. cu unul sau mai mulți membri ai personalului sau cu clienții noștri. Atât Site-ul, cât și Serviciile noastre sunt adresate persoanelor peste 18 ani, astfel încât nu intenționăm să colectăm și să prelucrăm prin intermediul Site-ului nostru date ale unor persoane sub această vârstă.
Scopul nostru principal în colectarea de date personale de la dvs. este de a ne ajuta la:

 • verificarea identității dvs.
 • furnizarea Serviciilor noastre
 • îmbunătățirea, dezvoltarea și comercializarea noilor Servicii
 • soluționarea cererilor făcute de dvs. pe Site sau în legătură cu Serviciile noastre
 • investigarea sau soluționarea de cereri sau litigii
 • respectarea oricărei legi aplicabile, hotărâri judecătorești, act judiciar sau a cerințelor unei autorități
 • executarea contractelor noastre cu dvs.
 • protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței noastre sau a terților, inclusiv a altor clienți și utilizatori ai site-ului sau ai serviciilor noastre
 • scopuri de recrutare
 • administrarea afacerilor și respectarea legislației
 • efectuarea de comunicări de marketing și
 • utilizarea în alte cazuri în care acest lucru este cerut sau permis de lege.

Pentru a realiza aceste obiective, putem prelucra următoarele date personale:

 • Dacă sunteți vizitator al site-ului:
 • Informații obținute prin intermediul fișierelor de tip cookie, precum: preferințe de afișare a site-ului, limba selectată, acordul în privința prelucrării datelor prin cookies sau informații ce nu pot fi folosite pentru a vă identifica cu un profil unic, dar sunt folosite de serviciile Google Analytics, respectiv Google Adwords în scopuri de publicitate.
 • Toate informațiile despre cookie-urile folosite pe site-ul nostru se regăsesc în ”Politica de cookies”
 • Dacă sunteți vizitator al site-ului și intrați în relație cu noi folosind formularul de contact din site:
 • Numele și prenumele
 • Informațiile de contact (Adresă e-mail, număr de telefon)
 • Alte informații pe care alegeți să ni le furnizați prin intermediul câmpului „Mesaj” din cadrul formularului de contact

 

 •  Dacă interacționați cu noi prin intermediul rețelelor de socializare:
 • Numele și prenumele
 • Date profil rețele de socializare și platforme online (pseudonim, fotografie, biografie)
 • Conținut mesaj rețele socializare, recenzii, evaluări, date de localizare

Dacă dvs. va aflați în poziția de a ne furniza datele personale ale altor persoane fizice, prin intermediul rețelelor desocializare sau în orice alt mod,  vă rugăm să le comunicați acest fapt înainte de dezvăluire, precum și modalitatea în care datele urmează a fi prelucrate, conform politicii noastre de confidențialitate.

 • Dacă sunteți o persoană fizică și primiți Serviciile noastre în calitate de client sau sunteți un client potențial:
 • Informații de bază cum ar fi numele și prenumele dvs., relația dvs. cu anumite persoană
 • Informații de contact, cum ar fi adresa dvs. poștală, adresa de e-mail și numărul (numerele) de telefon
 • Informații financiare, cum ar fi informații referitoare la plată
 • Informații de identificare sau de stabilire a istoricului furnizate de dvs., colectate ca parte a politicii noastre de acceptare a clientelei și/ sau în respectarea legislației privind cunoașterea clienților / combaterea spălării banilor. Acestea pot include dovezi și datele incluse în acestea privind identitatea, sursa de fonduri, la început și eventual la anumite intervale, în cadrul relației noastre cu clienții, pe care le putem solicita și / sau obține de la dvs. sau de la surse terțe
 • Informații existente în sau necesare completării/ elaborării oricăror documentelor legale  (de ex. declarații, contracte, acte procedurale etc), cum ar fi: tip document, număr, dată, nume, prenume, date CI sau alte acte de identitate, opțiunile si răspunsurile exprimate in cuprinsul declarațiilor-tip sau al altor documente, orice alte elemente constitutive ale actelor juridice, semnătura
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi informații despre sănătatea fizică sau psihică a unei persoane, despre presupusele activități infracționale sau similare în cazul în care acest lucru este necesar în legătură cu serviciile pe care le furnizăm
 • Informații necesare soluționării disputelor sau reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
 • Fotografii, înregistrări audio și/ sau video (de ex. preluate în cadrul sau în legătură cu evenimentele noastre, anumite proceduri legale sau de monitorizare a incintelor)
 • Orice alte informații personale referitoare la dvs. sau la alte terțe părți pe care ni le-ați putea furniza în scopul primirii Serviciilor noastre

 

Utilizăm aceste informații pentru a permite identificarea dvs. și furnizarea Serviciilor noastre către dvs., Clientul.

Pentru clienți și potențiali clienți, colectăm, de asemenea, date care ne permit să promovăm produsele și serviciile noastre care ar putea fi de interes. În acest scop, putem colecta:

 • Numele și prenumele
 • Date de contact
 • Domenii sau subiecte care vă interesează
 • Informații suplimentare pot fi colectate, cum ar fi evenimentele la care participați

Dacă vă cerem să furnizați orice alte date personale care nu au fost descrise mai sus, datele personale pe care vi le solicităm și motivele pentru care vi se cere să le furnizați vă vor fi clarificate în momentul în care vi se solicită să furnizați datele personale respective.

 • Dacă ne furnizați bunuri sau servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii („Furnizorul”)

În cursul relației cu furnizorii noștri, ne pot fi transmise date personale cum ar fi date personale referitoare la personalul, managerii, agenții, colaboratorii, consultanții, orice vânzător sau cumpărător si alții asemenea aflați în legătură cu/ ai furnizorilor sau clienților noștri sau ai Persoanelor împuternicite de aceștia
Datele prelucrate cu privire la dvs. în acest context sunt, de regulă:

 • Numele și prenumele
 • Date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
 • Date de identificare a persoanei juridice reprezentate
 • Funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
 • Orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată de persoana juridică
 • Date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
 • Înregistrări audio și/ sau video, fotografii preluate în cadrul sau în legătură cu evenimentele noastre sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi

În funcție de necesități, pot fi prelucrate si alte tipuri de date transmise de partenerul nostru contractual.

 • Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu ocazia furnizării de servicii legale, la instrucțiunile instanței de judecată sau ale unor terți

Dacă sunteți o persoană ale cărei date personale sunt prelucrate de noi ca rezultat al furnizării Serviciilor altor persoane (inclusiv Clienți – persoane fizice și clienți corporativi) sau la instrucțiunile instanței de judecată sau ale unor terți, vom procesa o varietate de date personale diferite în funcție de serviciile furnizate.
Acestea pot include date personale care privesc, fără limitare, oricare dintre ofițerii sau personalul Clienților sau potențialilor noștri Clienți corporativi, inclusiv date personale referitoare la consultanții lor juridici, alți consultanți sau personal, asociați, clienți, funcționari, profesioniști și alte părți participante în procedurile în care Clientul este implicat sau alte persoane aflate în legătură cu acestea, orice adversar, vânzător sau cumpărător aflat în relație cu Clienți corporativi sau individuali.
De asemenea, putem să avem nevoie de prelucrarea unor categorii de date personale variate în legătură cu alte terțe părți, instruiți fie de Clienții noștri, fie de alte persoane sau companii implicate în furnizarea serviciilor către Clientul nostru (de exemplu, alte firme de avocatură, experți etc.).
Aceasta este o listă neexhaustivă care reflectă caracterul variat al datelor personale prelucrate în cadrul unei firme de avocatură care furnizează servicii juridice.
Informarea Persoanelor Vizate din prezenta secțiune nu va fi efectuată în niciun alt mod decât prin prezenta Politică de confidențialitate (i) în cazul în care prelucrăm datele dvs. personale ca urmare a furnizării de servicii către terți, iar datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul obligaţiilor statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul sau (ii) în cazul în care prelucrăm datele dvs. personale la instrucțiunile instanței de judecată, situație în care obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul sau (iii) obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul.

g) Date prelucrate de terțe părți
Date prelucrate prin plugin-urile rețelelor de socializare. Vă informăm că, prin accesarea site-ului nostru, terțe părți pot colecta date despre dumneavoastră ca urmare a integrării plugin-urilor rețelelor de socializare, cum ar fi butoanele „Like” și „Share”, chiar dacă nu ați apăsat pe acestea sau nu sunteți membru al rețelelor de socializare respective. Cabinetul nostru nu este implicat în niciun fel în operațiunile de prelucrare a datelor de către rețelele de socializare, în afară de colectare și transmitere, care au loc automat, fără ca noi să avem acces sau control cu privire la datele colectate de rețelele de socializare. Pentru mai multe informații va rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale rețelelor de socializare ale căror plugin-uri figurează pe site-ul nostru (Facebook, Linked In etc).

Link-uri externe. Site-ul nostru poate conține linkuri către site-uri terțe. Oferim aceste link-uri ca o facilitate, iar cabinetul nostru nu controlează și nu este responsabil pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Responsabilitatea pentru modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către aceste terțe părți le revine în integralitate. Vă rugăm ca, înainte de a accesa aceste site-uri, să studiați politica lor de confidențialitate și termenii de utilizare, pentru a

5. Cum folosim datele dvs. personale
Putem folosi informațiile dvs. în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea serviciilor și soluționarea cererilor

Colectăm și păstrăm datele personale pe care ni le transmiteți în timpul utilizării Site-ului și / sau a Serviciilor noastre pentru a ne permite să efectuăm Serviciile.
Site-ul nostru utilizează interfețe de utilizator diferite pentru a vă permite să solicitați informații despre Serviciile noastre, inclusiv formulare de contact electronice și un serviciu de informații telefonice. Pot fi solicitate date de contact în fiecare caz, dar alte detalii despre date personale care sunt relevante pentru solicitarea dvs. de Servicii sunteți invitat să trimiteți prin email. Aceste informații sunt utilizate pentru a ne permite să răspundem solicitărilor dumneavoastră. În ceea ce privește comunicările privind solicitările dvs., putem să vi le transmitem prin e-mail sau telefon, inclusiv prin SMS.
Rețineți că anumite date personale vor deveni publice atunci când documentele dvs. sunt depuse la entitatea publică corespunzătoare, cum ar fi Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului, Registrul Național ONG, OSIM etc - numele proprietarului, acționarilor, administratorilor, fondatorilor, reprezentanților, mandatarilor, al altor ofițeri corporativi sau membri în organele statutare etc, toate devin informații publice când documentele doveditoare sunt depuse la entitatea specifică învestită de lege. Uneori entitatea publică va furniza aceste informații terților pentru o taxă.

Care este baza noastră legală?
Dacă ne contactați în nume propriu, este necesar să prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu un contract pe care îl putem avea cu dvs.. Dacă ne contactați în calitate de reprezentant al unei companii, este în interesul nostru legitim să prelucrăm datele dvs. personale pentru a putea răspunde solicitării pe care compania dvs. ne-o adresează prin intermediul dvs.. Nefurnizarea acestor date conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/ sau executării contractului, respectiv la imposibilitatea soluționării cererii dvs..

 • Administrarea afacerilor și respectarea legislației

Putem folosi datele dvs. personale pentru următoarele activități de administrare a afacerilor și respectarea legislației:

 • pentru administrarea conturilor de client, îmbunătățirea calității serviciilor oferite și a activităților de mentenanță a contractelor
 • pentru analiza si monitorizarea vânzărilor
 • în legătură cu potențiale tranzacții de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare
 • pentru prevenirea fraudelor
 • pentru soluționarea disputelor sau reclamațiilor și recuperarea creanțelor
 • pentru a proteja drepturile, siguranța sau proprietatea cabinetului nostru sau a persoanelor care il compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea
 • pentru a ne conforma obligațiilor legale și solicitărilor autorităților (inclusiv referitoare la cunoașterea clientului/ spălarea banilor, obligația ținerii evidențelor profesionale,  instrucțiunile instanței de judecată sau ale altei autorități sau dispozițiile unei hotărâri judecătorești sau ale unui act administrativ sau similar) sau obligații similare;
 • pentru a ne exercita drepturile legale
 • în legătură cu o tranzacție de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare;
 • în legătură cu participarea la o procedură de achiziție publică;

Care este baza noastră legală?
în cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale, o facem tocmai pentru că este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale în acest scop. În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a ne exercita drepturile legale, în legătură cu o tranzacție de afaceri sau în legătură cu participarea la o procedură de achiziție publică, este în interesul nostru legitim sau al unui terț să facem acest lucru.

 • Furnizarea de servicii legale către clienții noștri:

Folosim datele dvs. personale pentru următoarele activități cu ocazia furnizării de servicii legale către Clienții noștri

 • consultanță legală;
 • participarea la negocieri, medieri, tranzacții;
 • activități fiduciare;
 • asistență, reprezentare în fața instanței de judecată sau arbitrale sau în fața oricărei persoane de drept public sau de drept privat;
 • redactarea, atestarea, transmiterea, înregistrarea de documente, arhivare, transmitere corespondență, semnătura electronică;
 • verificări ale situației de fapt sau juridice;
 • pentru a proteja drepturile terților;
 • luarea oricăror măsuri legale necesare în cursul acordării Serviciilor către Clienții noștri.

Rețineți că anumite date personale vor deveni publice atunci când documentele în care figurați sunt depuse la entitatea publică corespunzătoare, cum ar fi Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului, Registrul Național ONG, OSIM etc - numele proprietarului, acționarilor, administratorilor, fondatorilor, reprezentanților, mandatarilor, al altor ofițeri corporativi sau membri în organele statutare etc, toate devin informații publice când documentele doveditoare sunt depuse la entitatea specifică învestită de lege. Uneori entitatea publică va furniza aceste informații terților pentru o taxă.

Care este baza noastră legală?
Când folosim datele dvs. personale pentru a presta Serviciile legale către Clienții noștri facem acest lucru în îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

 • Comunicări de marketing

Putem realiza activități de marketing prin utilizarea datelor dvs. personale. Comunicările noastre sunt destinate în special informării dvs. cu privire la serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, programe de fidelitate, oferte promoționale, evenimente  sau alte subiecte care v-ar putea interesa.
Este posibil, în cadrul activităților noastre de promovare, să redistribuim postări ale dvs., care au legătură cu compania sau evenimentele noastre.
Este posibil să utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite informații importante cu privire la Site, produse, servicii, starea contului dvs., contractul nostru, această Politică de confidențialitate sau orice alte politici, acorduri sau tranzacții relevante pentru utilizarea de către dvs. a Site-ului, produselor și/sau serviciilor noastre. Aceste informații pot fi importante pentru utilizarea site-ului, produselor și / sau serviciilor de către dvs. și nu reprezintă marketing direct, ci o modalitate de a gestiona relația noastră contractuală cu dvs. sau cu compania pe care o reprezentați și / sau de a respecta o obligație legală.

Care este baza noastră legală?
Este în interesul nostru legitim de a ne promova Serviciile să folosim datele personale în scopuri de marketing. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scop de marketing direct, iar datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.
De fiecare dată când este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom solicita consimțământul înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

 • Analiză

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată de navigare și utilizare a Site-ului sau serviciilor noastre. Prin utilizarea acestor informații, putem măsura eficacitatea conținutului nostru și modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru și serviciile noastre. Aceasta ne permite să aflăm ce pagini ale site-ului nostru sunt cele mai atractive pentru vizitatorii noștri și care părți ale site-ului nostru sunt cele mai interesante. Informațiile preluate prin cookie-uri nu vă pot identifica în mod unic.
Vă rugăm consultați Politica de cookie pentru informații suplimentare.

Care este baza noastră legală?
Folosim datele dvs. personale colectate prin cookie-uri dacă ne-ați oferit consimțământul, în cazul în care acestea nu sunt într-o formă anonimă, astfel încât să ne asigurăm că oferim cea mai bună experiență pentru dvs..
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin intermediul modulului de administrare cookie-uri pe care îl puteți accesa prin site-ul nostru, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 • Profilarea și luarea de decizii automate

Nu luăm decizii referitoare la dvs. prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin mijloace automate și nu folosim datele dvs. personale pentru crearea de profiluri.

6. Care este baza noastră legală pentru a prelucra datele dvs. personale
Folosim datele dvs. personale:

 • Pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care îl putem avea cu dvs.
 • Este în interesul nostru legitim sau interesul legitim al unei terțe părți să folosim datele personale astfel încât să ne asigurăm că furnizăm Serviciile în cel mai bun mod posibil.
 • Este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale impuse.
 • Este necesar să folosim datele dvs. personale pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.
 • Dacă dvs. ne-ați acordat consimțământul.

Este posibil sa prelucrăm categorii speciale de date cu ocazia furnizării serviciilor noastre atunci când:

 • dvs. v-ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu credințele filozofice sau religioase).

Putem prelucra în cursul furnizării Serviciilor noastre legale date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

7. Cu cine împărtășim datele dvs. personale
Putem împărtăși date personale cu diverse categorii de terțe părți, după cum este necesar:

 • Consultanții noștri profesionali, cum ar fi avocații și contabilii
 • Autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale
 • Registre publice, cum ar fi Registrul Comerțului, Registrul Național ONG, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, OSIM, Registrul electronic al actelor atestate de avocat, Registrul Oficial al contractelor de asistenta juridica, Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților și alte asemenea
 • Părțile terțe implicate în cadrul serviciilor pe care le oferim clienților, cum ar fi consultanții, arbitrii, mediatorii, grefierii, notarii publici, executorii judecătorești, martorii, instanța, părțile adverse și avocații acestora, platforme de revizuire sau management al documentelor și al activităților, experți, cum ar fi consultanți fiscali sau evaluatori.
 • Terțe părți cărora le externalizăm anumite servicii, cum ar fi, fără limitare, servicii de consultanță de diverse specialități, procesare și traducere a documentelor, secretariat, eliminare confidențială a deșeurilor, audit, training, furnizori de sisteme informatice și de software, furnizori de servicii de asistență IT, furnizori de semnătură electronică, furnizori de servicii de stocare a documentelor și a informațiilor, furnizori de servicii de tip cloud, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente, companii de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri care ne asistă la livrarea de documente legate de o situație și alții asemenea
 • Terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute prin sistemele de analiză a interacțiunilor online, gestionează serviciul de newsletter, marketing pe rețele de socializare sau alte servicii similare
 • Potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră
 • Alte entități partenere sau afiliate.

Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea cabinetului nostru sau al persoanelor care îl compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.

8. UTILIZAREA COOKIE-URILOR
Site-ul nostru utilizează cookie-uri cu scopul de a analiza tendințele de trafic și preferințele utilizatorilor noștri sau pentru a vă putea transmite mesaje publicitare prin tehnici de remarketing (de exemplu, puteți vedea bannerele noastre publicitare pe alte site-uri care pun la dispoziție spațiu publicitar, după ce ne-ați vizitat site-ul.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată de navigare și utilizare a Site-ului sau serviciilor noastre. Acestea sunt, în general, fișiere de tip text, module sau tehnologii similare, pe care browser-ul computerului, tabletei sau telefonului dvs. mobil le poate stoca în momentul în care vizitați site-ul nostru. Fișierele de acest tip au durate determinate de păstrare și rămân pasive, nu conțin malware și nu accesează informații de pe hard-drive-ul dvs.. Aceste tipuri de fișiere pot fi accesate doar de webserver-ul care le-a plasat.
Prin utilizarea acestor informații, putem măsura eficacitatea conținutului nostru și modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru și serviciile noastre. Aceasta ne permite să aflăm ce pagini ale site-ului nostru sunt cele mai atractive pentru vizitatorii noștri și care părți ale site-ului nostru sunt cele mai interesante.
Informațiile conținute în fișierele cookie pot include următoarele:

 • un ID de sesiune pentru a urmări statisticile de utilizare pe site-ul nostru
 • preferințele de afișare sau de navigare
 • date demografice de ordin general, ce nu vă pot identifica în mod unic

Vă rugăm să Consultați Politica de cookie pe site-ul nostru www.dosar-despagubire.ro pentru a afla toate informațiile despre modulele cookie pe care le folosim, scopul acestora, modul de gestionare și ștergere a modulelor cookie, respectiv modul în care vă puteți exercita preferințele.

9.  PERSOANE ÎMPUTERNICITE, OPERATORI INDEPENDENȚI ȘI OPERATORI ASOCIAȚI
Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care transmiterea de date personale către persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați se realizează numai în temeiul unui angajament care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că gestionarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.
Putem numi persoane împuternicite subcontractanți după cum este necesar să livrăm Serviciile. Efectuăm diligențe corespunzătoare și punem în operă documentația contractuală necesară în legătură cu orice subcontractant, pentru a ne asigura că prelucrează datele personale în mod corespunzător și în conformitate cu obligațiile legale și de reglementare.
În continuare, putem desemna operatori independenți de date cu caracter personal atunci când este în legătură cu livrarea Serviciilor (de exemplu, dar fără limitare, avocați, agenții de recrutare sau alți experți terți, clienți corporativi), respectând obligațiile legale și de reglementare cu privire la datele personale, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la punerea în aplicare a garanțiilor adecvate.
De asemenea, este posibil să împărtășim aceste informații, în conformitate cu legislația în vigoare, cu operatori de date asociați, cum ar fi entitățile afiliate sau partenere.
Noi și operatorii de date independenți și  asociați cu care lucrăm ne stabilim drepturile și obligațiile reciproce în cadrul unui „Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal între operatori independenți/ asociați („Acordul”) în care suntem Părți. Acordul reflectă în mod adecvat rolurile și raporturile noastre, în calitate de operatori independenți/ asociați, față de dvs..
De regulă, esența acestui acord este următoarea:
Părțile au calitatea de Operatori de date independenți/asociați, determinând în mod independent/ în comun scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Datele sunt prelucrate în scopul principal al oferirii Serviciilor și soluționării cererilor, precum și:

 • pentru administrarea conturilor de client, îmbunătățirea calității serviciilor oferite și a activităților de mentenanță a contractelor
 • pentru analiza si monitorizarea vânzărilor
 • în legătură cu potențiale tranzacții de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare
 • pentru prevenirea fraudelor
 • pentru soluționarea disputelor sau reclamațiilor și recuperarea creanțelor
 • pentru a proteja drepturile, siguranța sau proprietatea cabinetului nostru sau a persoanelor care il compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea
 • pentru a ne conforma obligațiilor legale și solicitărilor autorităților (inclusiv referitoare la cunoașterea clientului/ spălarea banilor, obligația ținerii evidențelor profesionale,  instrucțiunile instanței de judecată sau ale altei autorități sau dispozițiile unei hotărâri judecătorești sau ale unui act administrativ sau similar) sau obligații similare;
 • pentru a ne exercita drepturile legale
 • în legătură cu o tranzacție de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare;
 • în legătură cu participarea la o procedură de achiziție publică;

Fiecare Operator independent/asociat este exclusiv responsabil să se asigure că datele personale aflate sub controlul fiecăruia sunt prelucrate legal.
Fiecare Operator independent/asociat va răspunde cererilor Persoanelor Vizate care îi sunt adresate lui. Dacă cererile Persoanelor vizate se referă la date sau operațiuni de prelucrare pentru care celălalt Operator asociat este responsabil, cererea Persoanei Vizate va fi transmisă acestuia din urmă spre soluționare, Persoana Vizată fiind notificată despre acest fapt.
Fiecare Operator independent/asociat este exclusiv responsabil de asigurarea transmiterii Notificării privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal către Persoanele vizate ale căror date îi aparțin la origine.
Indiferent de clauzele Acordului, Persoana vizată își poate exercita drepturile în temeiul GDPR cu privire la și în raport cu fiecare dintre Operatori.

10. UNDE TRANSFERĂM DATELE PERSONALE
Pentru a furniza Serviciile sau pentru alte scopuri ale prelucrării aici enumerate și, în mod particular, dacă este implicat un element de extraneitate, este posibil să fie necesar să transferăm datele dvs. personale către locații din afara Spațiului Economic European. În orice caz, înainte de a transfera datele personale într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau că operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții adecvate sau se aplică una din următoarele excepții:

 • dvs. v-ați exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce ați fost informat asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între dvs. și noi sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs.;
 • transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între noi și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din considerente importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • transferul este necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-și exprima acordul;

11. PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. PERSONALE
Păstrăm datele personale pe care le colectăm de la și despre dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care le-am colectat și în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale pe care le prelucrăm, luăm în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile dvs., cerințele legale, contabile sau de raportare aplicabile, precum și dacă putem atinge scopurile prelucrării prin alte mijloace.
Revizuim permanent necesitatea păstrării datelor dvs. personale și, la împlinirea termenelor de retenție, distrugem datele dvs. personale într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. În cazul în care rezultă în mod rezonabil că datele nu mai sunt necesare, le putem distruge imediat, fără nicio notificare sau răspundere.

12. CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE

Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate, care sunt proiectate în mod rezonabil pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște. Menținem un program cuprinzător de securitate a informațiilor, proporțional cu riscurile asociate prelucrării. Programul este adaptat în mod continuu pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare practicile acceptate în domeniu. De asemenea, vom folosi măsuri de securitate îmbunătățite atunci când prelucrăm orice fel de categorii speciale de date personale.
Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la și sunt asociate cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de compania noastră.

13. Dreptul de acces și alte drepturi

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale pe care le prelucrăm sau deținem despre dvs.:
Dreptul de acces
Dacă ne cereți, vom confirma dacă procesăm datele dvs. personale și, dacă este permis de lege, vă vom furniza o copie a acestor datele personale (împreună cu anumite alte detalii). Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, este posibil să fie necesar să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.
Dreptul la rectificare
Dacă datele personale pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați rectificarea acestora. Dacă aveți dreptul la rectificare și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre rectificare dacă este posibil. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.
Dreptul de ștergere

Ne puteți cere să ștergem sau să suprimăm anumite date personale ale dvs., în situațiile specifice prevăzute de lege. Dacă aveți dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre ștergerea datelor acolo unde este posibil. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.
În conformitate cu GDPR, putem să nu dăm curs unei cereri de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege sau avem o obligație legală de prelucrare a datelor.
Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea
Ne puteți cere să "blocăm" sau să oprim prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați exactitatea acestor date personale sau ați obiectat. Dacă aveți dreptul la restricționare și dacă am împărtășit datele dvs. personale cu alții, îi vom informa despre restricție unde este posibil să facem acest lucru. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să obțineți datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automatizat și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm unei terțe părți la alegere.
Vă rugăm rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automatizate,  pentru a căror utilizare ne-ați acordat inițial consimțământul, sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.
Dreptul de a obiecta
Ne puteți cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale și vom face acest lucru dacă:

Ne puteți cere să nu mai trimitem mesajele de marketing în orice moment prin următoarele metode:

În contextul unor evenimente organizate în sau în legătură cu compania noastră, este posibil să fie preluate imagini foto/video pentru a ne ajuta la promovarea brandului și a serviciilor noastre. Nu este intenția noastră să preluăm imagini care sa evidențieze o anumită persoană, scopul nostru fiind doar acela de a face cunoscute publicului detalii despre compania noastră. Dacă totuși persoana dvs. este identificabilă în materialele foto/video difuzate de către noi, aveți dreptul de a obiecta la prelucrare pentru motive care țin de situația dvs. particulară. În orice caz, în respectarea dreptului dvs. la viată privată, înaintea oricărei sesiuni foto și sau video, vom anunța în prealabil că urmează să fie preluate imagini.
Nu vom folosi niciodată datele dvs. personale pentru a vă supune unei decizii individuale automate.

Dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul
Dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. (sau consimțământul explicit) ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment.

Dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
Dacă vă preocupă orice aspect al practicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care ne-am ocupat de datele dvs. personale, puteți să îl raportați autorității de supraveghere competente.
Vă rugăm să rețineți că unele dintre aceste drepturi pot fi limitate în cazul în care avem un interes legitim sau o obligație legală de a continua prelucrarea datelor sau în cazul în care datele pot fi exceptate de la divulgare din motive legate de obligațiile de secret profesional sau divulgarea implică datele personale ale unor terți.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la privacy@dosar-desagubire.ro .

14. Modificări la această Politică de confidențialitate
Putem face din când în când modificări la această Politică de confidențialitate. Pentru a ne asigura că sunteți întotdeauna la curent cu modul în care folosim datele dvs. personale, vom actualiza din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a utilizării datelor dvs. personale. De asemenea, putem efectua modificări pentru a respecta modificările aduse legislației aplicabile sau cerințelor de reglementare. În cazul în care este posibil, vă vom notifica prin e-mail cu privire la orice schimbări semnificative. Cu toate acestea, vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pe site-ul nostru pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.


Formular de CONTACT

CERE O SOLUȚIE

0722.770.672
solutii@dosar-despagubire.ro

Mai sunt doar

Așteptați din 2001. Sunați la 0722.770.672 sau scrieți un e-mail la solutii@dosar-despagubire pentru a cere azi ce vi se cuvine